IMG_4379-bala

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
Курсистите изкарали курса за категория „В” на автомобил с автоматична скоростна кутия, взимат книжка, която им дава право да управляват само автомобил с автоматична скоростна кутия.

Курс за категория “В” автоматик започва  всеки четен понеделник от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
–  полигон и автомагистрала.

* Курсистът има възможността сам да избере района, автомобила, както и времето по което ще кормува!

Необходими документи:
–  Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
–  Лична карта;
–  Две паспортни снимки.

По изискване на Държана Автомобилна Инспекция /ДАИ/  Автошколата провежда вътрешни изпити потеория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една  изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

Завършилите при нас категория “В” автоматик ползват отстъпки за категория “А” и”С”.
Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.