Категория Б1

Автошкола “Василеви” предлага възможността за шофьорска подговка за категория “B1″ /Б1/ на своите клиенти. Целта на курса е курсистът да започне шофьорския курс по-рано, в удобно за него време, навършвайки 16 годинии 9 месеца.

Категория “B1″ /Б1/ – Малка кола (четириколесни моторни средства), с обем на двигателя над 50 кубика, скорост над 45 километра и с маса не по голяма от 550 килограма.

Курс за категория “В1″ започва всеки четен понеделник от годишния календар. Курсът включва 40 часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
– полигон и автомагистрала.

* Курсистът има възможността сам да избере района, автомобила, както и времето по което ще кормува!

Необходими документи:
– Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
– Лична карта;
– Две паспортни снимки.

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В1“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Завършилите при нас категория “В1″ (Б1), навършвайки 17год. и 9 месеца се явяват на теоритичен и практически изпит и придобиват категория “B” без да плащат курс, както и ползват отстъпки за категории “А” и “С”.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.