Преустановяват се обученията по теория и практика за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

Уважаеми курсисти,

Във връзка с откритите случаи на новия коронавирус COVID-2019 и с цел ограничаване на разпространението му и превенция на населението, бе получено нареждане от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, в което ни уведомяват за следното:

„Изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, планирани за периода:

  • От 16.03.2020 г. До 20.03.2020 г. , ще се проведат в периода от 30.03.2020 г. До 03.04.2020 г.
  • От 23.03.2020 г. И 27.03.2020 ще се проведат в периода от 06.04.2020 г до 10.04.2020 г.“

Всички курсисти, които са записани за изпит за дата 16 март/понеделник ще трябва да се явят на 30 март/понеделник.

Ще бъде изготвен актуализиран график с новите дати за изпити, който ще бъде публикуван в официалните комуникационни канали на Автошкола Василеви.

Ще бъдат преустановени и обученията по теория и практика за придобиване правоспособност за управление на МПС, спазвайки обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

– Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;

– Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

– Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;

– Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

– Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);

– Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

 

Въпреки желанието ни да спазим поетите ангажименти към  Вас – нашите курсисти, за нас е по-важно да  допринесем за опазване на Вашето здраве и да бъдем солидарни към наложените мерки, които трябва да спазва всеки един от нас.

Водещо е здравето на нашия екип и предпазването на всички Вас, които посещавате нашите офиси или сте на обучение в учебните ни центрове и учебните автомобили.

Нека всички бъдем отговорни!

Следете ни и във фейсбук страницата ни: Автошкола Василеви.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: