Нова психо лаборатория за провеждане на психотестове за шофьори, отваря врати в най- новия учебен център на Автошкола Василеви в кв. Овча Купел.
В психологическата лаборатория разполагаме с изцяло оборудвана апаратура за провеждане на психотест и издаване на удостоверение за психическа годност.

Кога и за кого се налага провеждане на подобен психотест?

1. Когато водач на автомобил иска да кандидатства за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвай).
2. Когато правоспособността е била загубена, поради отнемане на контролните точки, водачът трбява да повтори психотеста за придобиване отново правото на управление на МПС. (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)
3. За всеки водач на таксиметров автомобил
4. За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.
5. За лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.
6. За водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.
7. За водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП.
При явяване на психологическо изследване следва да бъдат представени и оригинали на предоставените копия от необходимите документи:
1. Документ за самоличност (лична карта, свидетелство за самоличност), като чужденците и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС представят и копие от страницата с постоянния адрес.
2. Свидетелство за управление на МПС с контролния талон (за водачите на МПС) и копие от тях.
3. Копие от заповедта за лишаване от право да управляват МПС и копие от съдебното решение (ако има такова).
Психологическото изследване има за цел да установи наличието на качества, които са от значение и са предпоставка за безопасното управление на МПС. Изследването се извършва с писмени и апаратни психологически тестове, наблюдение и беседа. Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група. Удостоверението се издава в деня на изследването.

Психологическите изследвания се извършват в лабораторията, след записване на: тел. 0876 712654 или на място в офиса – ж.к Овча Купел 1, бул. Президент Линкълн 29.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: