Информираме Ви, че от 22 март се преустановява стартирането на курсове за обучение на водачиза:

  • Придобиване на правоспособност за управление на МПС
  • Превоз на опасни товари – ADR
  • Професионална компетентност

Разпореждането е до края на месец март, като срокът може да бъде удължен, в зависимост от емидемиологичната обстановка.

Подробности може да видите в заповедта.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: