Ние обработваме Вашите лични данни

За осигуряване на правата Ви по регламента за GDPR, молим за Вашето съгласие. Ако натиснете бутона „Приемам всички“, ще дадете свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласието си за предоставяне и обработване на личните Ви данни на “Василеви 2005” ООД, Булстат 131357040, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. Велчова завера №29, управлявано от Владимир Василев, за целите на услугите, които предоставяме (като записване за курс за обучение водачи на МПС, регистрация за изпит в ИА „АА“ и др.) и на всички трети страни, наши партньори или държавни органи.
С натискането на бутон „Приемам всички“ изрично приемате и давате недвусмислено съгласие, че Вашите лични данни, получени при регистрация на Сайта или във връзка с използването на Сайта, могат да бъдат предмет на обмен към подизпълнители, агенти или представители, които изпълняват задачи, свързани със Сайта и/или услугите, които предоставя Сайта, както и за целите на съхраняването на данните в съответните бази данни.
Моля, имайте предвид, че “Василеви 2005” ООД може да предоставя обобщени статистически данни за нашите клиенти, продажби, модели на трафик и свързаните с тях данни за сайтове на доверени трети страни, но тези статистически данни няма да съдържат никаква лична информация.
“Василеви 2005” ООД събира и обработва лични данни за целите на предоставянето, разработването и персонализирането на Сайта и услугите и/или продуктите, които предлага “Василеви 2005” ООД, изследвания, статистика и грижа за клиентите. По-конкретно, “Василеви 2005” ООД събира лична информация с цел лична комуникация с Вас, за да отговори на Вашите въпроси и да изпълни Вашите искания. Такава информация може да включва, наред с друга информация, вашето име, адрес, ЕГН, данни относно степента Ви на образование, както и номер и дата на издаване на дипломата Ви за основно, средно или висше образование, електронен адрес, телефонен номер и др. Тези данни могат да бъдат използвани в събития, в които сте съгласни да участвате, както и за директни маркетингови цели, извършвани по пощата, по електронна поща или по телефона; за извършване на пазарни проучвания и предоставяне на информация и за получаване на отзиви за предстоящи продукти, услуги и/или промоции.
Ако ни изпращате запитвания за услуги или ако изпращате материали на Сайта, може да се наложи да се свържем с Вас, за да получим допълнителна информация, необходима за обработката или изпълнението на вашите поръчки и/или изисквания. Вашата лична информация няма да бъде разкрита на трети лица без предварителното Ви съгласие, освен ако не е предвидено друго от правните разпоредби или случаи, когато това е необходимо за изпълнение на Вашата поръчка и за подобряване на услугите.
Данни за нормалното функциониране на сайта
Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като потребители, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – кеширано съдържание и други.
Данни за изпълнението на нашите услуги
Някои от услугите ни, като записване за курс за обучение водачи на МПС и регистрация за изпит в ДАИ, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да подготвим и изпълним договора си с Вас и за предоставяне на обучението и услугите ни. Използваме личните Ви данни единствено за целите на курса, за който сте се записали или услугите, към които проявявате интерес.
Използваме подизпълнители за следните услуги:
• Хостинг услуги (Superhosting.bg);
• Обработване на електронни плащания (Stripe).
Ние използваме услугата за обработване на плащания Stripe за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология. Имайте предвид, че не събираме, съхраняваме или обработваме по какъвто и да е друг начин данните от вашите кредитни или дебитни карти. Тези данни се обработват само от подизпълнителя. Политиката за поверителност на данните на подизпълнителя, поддръжката на личните данни, информацията и свързаните с тях теми можете да намерите на https://stripe.com/privacy-center/legal и https://support.stripe.com/questions/stripe-and-european-data-transfers.
• Събиране на данни, прилагани при измерване и отчитане на използваните услуги (Google Analytics )
Събираме информация за използваното от Вас съдържание, която комбинираме с предишно събрана информация, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни с цел подобряване на качеството. Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
Нашият бизнес модел е изграден на основата на предоставяне на потребителите на безплатен достъп до съдържанието на уебсайтовете ни за сметка на представяне на реклама. С оглед на нормалното функциониране на нашия уебсайт и следване на нормалната бизнес логика, имаме нужда от базово измерване на потребителското Ви поведение.
За целта използваме инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.
Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.
• Други
Освен това сайтът може да използва различни технологии, които дават възможност на “Василеви 2005” ООД да събира определена техническа информация, например: вашия IP адрес, вида на операционната система във вашия компютър, типа на интернет браузъра и адресите на свързаните сайтове, за да се подобри предоставяни услуги.
“Василеви 2005” ООД може да използва скриптове на трети страни на нашите сайтове, за да оптимизира ефективността на рекламите на “Василеви 2005” ООД, които се появяват на сайтовете на други страни, като например типа и или честотата на рекламите, промоции или други маркетингови съобщения, които клиентът вижда.
Бисквитки
Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури коректна функционалност и за да събира анонимни статистики за посещенията с цел подобряване на съдържанието. Ако не желаете да приемете бисквитките, моля сменете техните настройки (като изберете „Настройки” и след това изберете кои бисквитки желаете да бъдат заредени). Ако сте съгласни с всички функционалности, моля натиснете „Приемам“.
“Бисквитките” ни позволяват да ви обслужваме по-добре и по-ефективно и да персонализираме опита си на нашия сайт. С помощта на “бисквитки” “Василеви 2005” ООД е в състояние да развива и подобрява по-нататък Сайта. “Бисквитките” Ви позволяват да влизате в профила си, без да е необходимо да въвеждате името си на вход всеки път и без да е необходимо да добавяте продукти към списъка си за пазаруване всеки път между две посещения. Чрез използването на „бисквитки“ не се събира и обработва никаква лична информация – с други думи, бисквитките идентифицират компютъра Ви, а не Вас.
“Василеви 2005” ООД се ангажира със защитата на предоставените от Вас лични данни, които ще обработва единствено за целите, за които сте ги предоставили като спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR) и Закона за защита на личните данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни и др. относно прилагането на законодателството в областта на защита на личните данни са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg.
Моля, обърнете внимание, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лична информация, независимо дали лично, по телефона или през интернет или по друг начин, и нито една технологична система не е напълно безопасна, но “Василеви 2005” ООД ще положи усилия да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете от неразрешен достъп, неправилна употреба и неточността на личните Ви данни. Например, когато се събират или прехвърлят чувствителни данни, винаги използваме криптираща технология.
Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.
“Василеви 2005” ООД по своя собствена инициатива или по ваше желание попълва, коригира или изтрива всички останали, неточни или остарели лични данни, съхранявани от “Василеви 2005” ООД във връзка с работата на Сайта.
Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, за което е необходимо да изпратя email на адрес info@vasilevi.com и да посоча кой лични данни желая да бъдат премахнати завинаги от списъците с лични данни в уеб сайт vasilevi.com, като съм наясно, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.