Eдна от най-важните течности, които се наливат в автомобила е маслото за двигателя. Неговата роля е да смазва триещите се части и отнема температурата при триене.

Как се проверява маслото?

Проверява се при ежедневно техническо обслужване на автомобила. Нивото на маслото в картера трябва да бъде между минимума и максимума на масломерната пръчка. Проверката се извършва на равна площадка и при студен двигател.

Видове масло

Има три вида масла – синтетично, полусинтетично и минерално. Когато се налага да доливате масло и не знаете какво да добавите, правилото е да се използва полусинтетично , което е съвместимо , както със синтетичното, така и с минералното. Не бива да се смесват синтетично с минерално.

Кога се сменява маслото?

Двигателното масло трябва да се смени при изминаването на пробег, препоръчан от завода производител на Вашия автомобил. При смяна на маслото се сменят и масления филтър, въздушния филтър, горивния филтър и филтъра за твърди частици (поленен филтър).

Когато светне контролната лампа за маслото, двигателят трябва да се изгаси и да се потърси причината. Вероятни причини са наличие на теч на масло от:

  • от двигателя /от гарнитурите/.
  • масления радиоатор
  • маслените тръбопроводи

Ако няма теч се проверява количеството на масло в двигателя.