Предлагаме разсрочено плащане. Вие определяте кога и колко да внасяте.

Категория „В“

BGN900
 • 40 часа теоретична подготовка
 • 31 часа практическа подготовка
 • Необходими материали за обучението
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

В за хора с двиг. проблеми

BGN900
 • 40 часа теоретична подготовка
 • 31 часа практическа подготовка
 • Необходими материали за обучението
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „В – автоматик“

BGN900
 • 40 часа теоретична подготовка
 • 31 часа практическа подготовка
 • Необходими материали за обучението
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „D”

BGN900
 • Шофьорската книжка за категория “D” позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане /микробус, автобус/.
 • 16 часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „В1“

BGN900
 • 40 часа теоретична подготовка
 • 31 часа практическа подготовка
 • Необходими материали за обучението
 • Провеждането на вътрешните изпити по практика, независимо от броя на явяванията
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „ВЕ“

BGN500
 • Категория “ВЕ” позволява управление на пътни превозни средства с теглещо моторно, превозно средство от категория “B” и ремарке с маса, надвишаваща 750 кг.
 • 12 часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „СЕ“ хенгер

BGN900
 • Категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.
 • 16  часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „СЕ“ прицеп

BGN900
 • Категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.
 • 16  часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Категория „С“

BGN900
 • Шофьорската книжка за категория “С” позволява управление на товарни автомобили с тегло включително и това на товара над 3,5 тона и до 9 места за сядане.
 • 20 часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика
 • Вътрешен изпит по теория

В цената НЕ са включени:

 • Изпит пред ДАИ – теория – 70 лв.
 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

 

Категория „А1“,“А2“, „А“

BGN450
 • 20 часа практическа подготовка
 • Провеждане на вътрешен изпит по практика

В цената НЕ е включен:

 • Изпит пред ДАИ – практика – 70 лв.

Контролни точки

BGN100
 • Курс за възстановяване на контролни точки

Превоз на опасни товари „ADR”

BGN100
 • Основен курс – 100 лв.
 • Цистерни – 100 лв.
 • Взривоопасни товари – 100 лв.
 • Радиоактивни товари – 100 лв.

Професионална компетентност

BGN200
 • Курс за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари по наредба № 41
 • Начална квалификация – BGN 500
 • Периодична квалификация – BGN 200

Имаш въпроси? Попитай ни