инж. Владимир Василев

инж. Владимир Василев

Собственик
Завършил е ЮЗУ Благоевград със специалност „Технология и управление на транспорта“ . През 2000 година придобива магистърска степен в ТУ-ТК гр. Ямбол със специалност „Преподавател- инструктор“. Същата година основава Автошкола Василеви.

“Резултатите, които постигаме са плод на упорит труд , постоянство и желание да предоставяме възможно най- качествени услуги, инвестирайки без компромис в учебните бази и техника.”

инж. Емилия Савова

инж. Емилия Савова

Ръководител учебна дейност
Тел: +359896650173
Завършила е висшето си образование през 1995 година. През 2005 година се преквалифицира в ТУ-ТК в град Ямбол специалност „Преподавател – инструктор“. От тогава работи в Автошкола Василеви.
„Знанията, които даваме на курсистите ни, им служат цял живот. Именно за това сме изключително отговорни към всичко, което правим.“
Мария Стоянова

Мария Стоянова

Магистър психолог
Tel: +359878 90 44 11
Венцислав Илиев

Венцислав Илиев

Преподавател по теория
+359895351865
Венцислав е преподавател по теория, води курс по  ,, Безопасност на движението“. Работи и в момента като учител в Основно училище. Дипломиран е в  ИУС гр. Ямбол със специалност  „Двигатели с вътрешно горене и селскостопански машини“  и втора специалност  „Педагогика“ . Има дългогодишен стаж в професията си. Работи с желание. Стриктен и отговорен на работното място, но най – вече взискателен както към себе си, така и към курсистите.
инж. Динка Сопотска

инж. Динка Сопотска

Преподавател по теория
+359878904411
Дина е завършила полувисше образование специалност ,,Преподавател – инструктор на водачи на МПС “, след това завършва в  Технически университет специалност  ,,Транспорт и Енергетика ‘’.  През 2004 година завършва и ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ със специалност ,, Психология“. Работила е като учител в СПТУ по Транспорт и ПУЦ към Автокомбинат като преподавател – инструктор.

От 2008 година работи в Автошкола Василеви.