Категория A

Промените в Закона за движение по пътищата, влезли в сила в началото на 2013 г. разделиха обучението за категория А на три подкатегории:

Категория А1

Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
 • Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

Необходими документи:

 1. Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;.
 2. Снимка
 3. Лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части
– теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се  решава една изпитна листовка с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След успешно издържан вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

– При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

 Практическото обучение включва  20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

 • Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А2

 Категория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Изисквания:

 • Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:
 • Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Необходими документи:

 1. Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
 2. Лична карта
 3. Шофьорска книжка
 4. Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория А2 е разделен на две части теоретично и практическо обучение:

Теоретично обучение:

 • При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • За лица, които не притежават  правоспособност от категория В  – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 •  Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 14 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1 не по-малко от две години, преминават обучение, което обхваща 7 учебни часа от модул ПО “Управление на МПС”, и полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

 

Изпит за категория А2 :

 • Изпита за категория А2 се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ; /ако не притежава категория В/
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

След успешното изпълнение на изпитните елементи, изпита продължава в градски условия.

Категория А:

 Категория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

 Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

 •  Теоретично обучение:
 • при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Забележка:

 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

 

Изпит за категория А:

 • Изпита за категория А се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:

  1.     Копие на лична карта
  2.   Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
  3.     Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
  4.     Снимка.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.

При обучението предоставяме каски и ръкавици. Всяка друга защитна екипировка може да бъде използвана, ако разполагате с лична такава.

Препоръчваме употребата на лични каска и ръкавици за по-добри хигиенни условия при обучението.

Продължителност на курса за категория „А“ е около 20 дни.