Категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и  една година след завършен курс за категория “C”.
Необходими документи:

– Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
–  Свидетелство за управление на МПС
–  Лична карта
–  Паспортна снимка.

Обучението за категория „СЕ“ е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 3 части:
– теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.
– полигон – изпълнение на елементи и закачане и откачане на ремарке/можете да ги видите във видеото – горе/;
– практическа – управление на камион с ремарке в градски условия.
По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Автошкола Василеви предлага обучение на всякакъв вид композиции, включително за

Специализирано обучение за работа и управление с BDF контейнери.

*Разполагаме с тандемно BDF ремарке и BDF ремарке с предна управляема ос. 

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.