Професионална компетентност

Курс за придобиване на професионална компетентсност за превоз на пътници или товари по наредба № 41 за начално или периодично обучение започва всеки понеделник. Курсът се провежда в учебния център на автошкола „Василеви“.
Необходими документи за записване на курс за професионална компетентсност за превоз на пътници или товари :

Копие от лична карта;
Копие на свидетелство за управление на МПС;
Копие на талон.

Курсът за професионална компетентност за превоз на пътници или товари е с продължителност около 10 дни.