За да докаже качеството на предлаганите услуги „Василеви 2005” ЕООД внедри „Система за управление на качеството” съобразена с всички изисквания, породени от корпоративната визия на Организация, нормативните документи, касаещи дейността и изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008.

Автошкола “Василеви” е единствената фирма в бранша, която притежава международен сертификат за качество на предлаганите услуги.

Обхват на сертификата:

Обучение на кандидати на територията на Софийска област за придобиване на правоспособност за: управление на МПС и извършване на превоз на опасни товари. Обучение на водачите на МПС за възстановяване на контролни точки. Обучение за придобиване на начална квалификация на водачите на МПС. Извършване на международен автомобилен превоз на пътници. Извършване на превоз на товари на територията на Република България.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: