Автошкола Василеви беше избрана за партньор за България от датската фирма за международни превози Kim Johansen. Василеви предоставя техника и база за провеждането на изпити на кандидати за започване на работа като международни шофьори в Европа. Такива изпити се организират от Kim Johansen веднъж месечно за кандидатите от България, така че да не се налага желаещите да започнат работа да ходят на изпит в Дания.

Ние имаме възможност да съдействаме за организирането на необходимите документи, както и да подготвим абсолютно безплатно желаещите да започнат работа, с цел добро представяне на изпита. Можем да Ви покажем в какво се състои изпита и ако е необходимо да Ви доподготвим .

В случай, че нямате някои от необходимите документи автошкола Василеви предлага курсове за всички изискващи се квалификации: категория С+Е, професионална компетентност за водач на МПС, удостоверение за превоз на опасни товари – АДР. Курсовете за доквалификация се заплащат от курсиста.

Автошкола Василеви се явява посредник между Kim Johansen и кандидатите за международни шофьори и подпомага популяризирането на обявената работа, както и извършва предварителната селекция на кандидати по критериите обявени от Kim Johansen. Назначаването, както и осигуряването на условия на труд и заплащане се предоставят от Kim Johansen.

Изискванията към кандидатите и условията на труд и заплащане.

За да кандидатствате за обявената работа изпратете автобиография на имейл: vasilevi.work@gmail.com

*Забележка – В автобиографията моля да не пропускате да посочите дата на раждане. Трудовия стаж /ако има такъв/ да бъде описан 5 години назад.

За повече информация можете да се обадите на GSM: 0876 976 144 – Теодора Димова, всеки делничен ден между 09:00 – 18:00 часа или на място в учебен център II на автошкола Василеви в кв. Надежда.

logo-footer

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ: