IMG_4379-bala

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
Курсистите изкарали курса за категория „В” на автомобил с автоматична предавателна (скоростна) кутия, взимат шофьорска книжка, която им дава право да управляват само автомобил с автоматична скоростна кутия.

Курс за категория “В78” автоматик започва  всеки четен понеделник от годишния календар. Курсът включва 40 учебни часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 учебни часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин. След първата седмица от теорията можете да започнете кормуването.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Научаване на правилата за движение
3. Модул Безопасност на движението

Обучението се провежда в трите учебни центъра на Автошкола Василеви:

  • Учебен център I, кв. Люлин 10, ул. „Ген. Никола Генев“ , блок 103 А:

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 9:00 часа до 12:00 часа, от понеделник до четвъртък,  в рамките на две седмици.

  • Учебен център II, кв. Надежда 3, ул. “Подпоручик Футеков” №1, ет. 1

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 18:30 часа до 20:30 часа, от понеделник до петък,  в рамките на две седмици.

  • Учебен център III, ж.к.  Овча Купел 1, бул. Президент Линкълн 29 /до хипермаркет Кауфланд/

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 17:00 часа до 21:00 часа, от понеделник до четвъртък,  в рамките на две седмици.

 

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на полигон за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
–  полигон и автомагистрала.

Полигонът на Автошкола Василеви се намира на паркинга на магазин Метро 2 София, бул. Сливница 182.

* Курсистът има възможността сам да избере времето, по което ще кормува!

Необходими документи:
–  Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
–  Лична карта;
–  Две паспортни снимки.

По изискване на  АА “ИА”, Автошколата провежда вътрешни изпити потеория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една  изпитна листовка с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

Завършилите при нас категория “В” автоматик ползват отстъпки за категория “А” и”С”.
Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.