Категория Б

Шофьорската книжка за категория “В” позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна скоростна кутия и с допустима максимална маса до 3,5 тона и до 8+1(за водача) места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място.
За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Курс за категория “В” започва в понеделник на всяка четна седмица от годишния календар. Курсът включва 40 учебни часа теория, разпределени в рамките на две седмици и 31 учебни часа кормуване. Продължителността на учебния час при практическо обучение е 50 мин.
Графикът се прави с инструктора в зависимост от вашите възможности и желания.

Обучение по теория:
1. Модул Общо устройство на автомобила
2. Модул Безопасност на движението

Обучението се провежда в трите учебни центъра на Автошкола Василеви:

  • Учебен център I, кв. Люлин 10, ул. „Ген. Никола Генев“ , блок 103 А:

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 17:00 часа до 20:00 часа, от понеделник до четвъртък,  в рамките на две седмици.

  • Учебен център II, кв. Надежда 3, ул. “Подпоручик Футеков” №1, ет. 1

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 9:00 часа до 12:00 часа, от понеделник до петък,  в рамките на две седмици.

  • Учебен център III, ж.к.  Овча Купел 1, бул. Президент Линкълн 29 /до хипермаркет Кауфланд/

– Занятията по теоретично обучение се провеждат от 17:00 часа до 20:00 часа, от понеделник до четвъртък,  в рамките на две седмици.

Обучение по практика:
1. Придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила;
2. Обучение на учебна площадка (полигон) за потегляне, спиране, маневри и паркиране.
3. Научаване и изпълнение на правилата за движение по пътищата;
4. Реални навици на управление на автомобил при определени условия:
– при интензивно градско движение,
– извънградски условия,
– полигон и автомагистрала.

Полигонът на Автошкола Василеви се намира на паркинга на магазин Метро 2 София, бул. Сливница 182.

* Курсистът има възможността сам да избере автомобила и времето, по което ще кормува!

Необходими документи:
– Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
– Лична карта;
– Две паспортни снимки.

*За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (удостоверение за завършен 10-ти клас)

**За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11

Теоретичният изпит е писмен. Решава се една изпитна листовка за 40 минути с 45 въпроса с разрешени не повече от десет наказателни точки.
Практическият изпит се състои от управление на МПС от категория „В“ в населено място минимум 25 минути.

По изискване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация (ИА “АА”), Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Завършилите при нас категория “В” ползват отстъпки за курс за шофьорска книжка за категория “А” и”С”.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща и на вноски