35002Б+ЕB+E (800x534)

Курсът включва практическа подготовка. Управлението се провежда на полигон и управление на автомобил с ремарке в градски условия.

За да започнете курса за категория “ВЕ” се изискват:
–  Свидетелство за управление категория “B”
– Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
–  Лична карта;
–  Паспортна снимка.

Обучението е практическо. Изпитът се състои от 2 части:
– полигон – изпълнение на елементи.
– практическа – управление на автомобил с ремарке в градски условия.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.