Категория C

За да започнете курса, се изискват навършени 18 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премине курс за професионална компетентност).
Необходими документи:
–  Копие на шофьорска книжка;
–  Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;
–  Психо;
–  Две паспортни снимки.

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След  вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Продължителността на курса за категория „С“ е около 20 дни.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.