page

Шофьорската книжка за категория “D” позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане /микробус, автобус/ .

За да започнете курса за категория „D”, се изискват:

– Навършени 24 години.

– Две години след завършен курс за категория “C”

Необходими документи:

–  Психо;
–  Паспортна снимка;
– Копие на удостоверение за завършен десети клас или диплома за завършено средно или висше образование;

Обучението за категория “D” е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части:
– теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.
– практическа – управление на автобус /превоз на пътници/.
По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Цена на курса и изпитни такси

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.